Ballangen Flerbrukshall SA

Ørnåsveien 37

8540 Ballangen

Tlefon: 76929170

Mobil: 41785299

Org.nr: NO983 082 807 MVA

Bank: 4520 15 86309

Web: www.flerbrukshallen.net

E-post: post@flerbrukshallen.no

Daglig leder av Ballangen Flerbrukshall
Ove Storøy