STYRELEDER

ODD-ANDERS ARNTSEN.

Nestleder

Tommy Nymo

STYREMEDLEM

Representant fra kommunen

Marte Havaas

STYREMEDLEM

Roger Bordal.

STYREMEDLEM

Hanne Mikalsen.

Vara for Kommunen

Eirin Sørslett