Det var i 2008. at hallen ble tatt i bruk, nå er vi kommet til 2018. altså 10 år siden hallen ble åpnet for bruk. Håper at vi kan få til en feiring av flerbrukshallen i løpet av året. Kom med forslag!

FLERBRUKSHALLEN HVOR DET SKJER!
 
Idrettshall,Treningssenter,solsenter,Frisklivssenter,  Inst.Manuell terapi V/ Roger Bordal, Kantine, Ungdomsklubb, Kulturskole,Dansesal, Voksenopplæring og Svømmehall.
 
I tilegg til å være en viktig aktør for idretten og kulturen i komunen gir hallen også mange muligheter  for næringslivet som kan synliggjøre seg gjennom bruk. Arrangement og reklame. 
 

Dette er bilder av Treningsstudioet med navnet.

I GODT DRIV``

Drivere er: Agnete Samuelsen og Krister Nygård Skutvik

E Post: a.s.samuelsen@gmail.com

tlf:41639689

Til solene de ligger i 2 etg.i flerbrukshallen.

gang som fører til solene

to sol rom og en sol produkt automat

Sol rom nr:1.

Sol rom nr:2.

Solsenteret i flerbrukshallen er selvbetjent.

Det finer du i 2 etg til høyre når du kommer opp trapen ved siden av treningssenteret.

du må laste ned sol appen på din tlf, også registrere deg der som kunde til BF solstudio.

Det er 18 års aldersgrense for å sole seg! 🙂

De som vil sole seg uten for åpningstiden til hallen må ta kontakt med daglig leder i hallen på tlf.76929170-41785299

Eller på E post: post@flerbrukshallen.no