FLERBRUKSHALLEN HVOR DET SKJER!
 
Idrettshall, Kantine, Ungdomsklubb, Kulturskole, Voksenopplæring og Svømmehall.
 
I tilegg til å være en viktig aktør for idretten og kulturen i komunen gir hallen også mange muligheter  for næringslivet som kan synliggjøre seg gjennom bruk. Arrangement og reklame.